Winners

post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 28-01-2020

Հակոբը ձախից, Հայկը աջից Kiss FM-ի հաղթողներն են «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 24.01.2020, 27.01.2020 նրանք շահել են 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 24-01-2020

Էդգարը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 23.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 23-01-2020

Արտակը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 22.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 22-01-2020

Հայկը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 18.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Secret Sound

 • 20-01-2020

Էդվարդ 160. 000 դրամ Kiss FM-ի երրորդ հաղթողն է Secret Sound /Գաղտնի Ձայնը/ խաղում։ 16.01.2020

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 16-01-2020

Լիան Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 15.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 16-01-2020

Դավիթը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 14.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 15-01-2020

Կարենը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 10.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 15-01-2020

Գարեգինը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 13.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 10-01-2020

Գևորգը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 09.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 30-12-2019

Հայկ Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 30.12.19, նա շահել է 3 շիշ գինի, 3 շիշ շամպայն

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 30-12-2019

Սուրենը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 28.12.19, նա շահել է 3 շիշ գինի, 3 շիշ շամպայն

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 27-12-2019

Աշոտը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 25.12.19, նա շահել է 3 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 25-12-2019

Աշոտը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 24.12.19, նա շահել է 3 շիշ գինի, 3 շիշ շամպայն

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 24-12-2019

Արմենը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 18.12.19, նա շահել է 3 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 23-12-2019

Միլենան Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 21.12.19, նա շահել է 3 շիշ գինի, 3 շիշ շամպայն

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 20-12-2019

Հայկը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 19.12.19, նա շահել է 3 շիշ գինի, 3 շիշ շամպայն

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 20-12-2019

Արսեն Սերգեևիչը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, նա շահել է 3 շիշ գինի, 3 շիշ շամպայն

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 18-12-2019

Լևոնը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 13.12.19, նա շահել է 3 շիշ գինի, 3 շիշ շամպայն

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 18-12-2019

Էլիզաբեթը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 16.12.19, նա շահել է 3 շիշ գինի, 3 շիշ շամպայն

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 16-12-2019

Գևորգը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում , 14.12.19, նա շահել է 3 շիշ գինի, 3 շիշ շամպայ

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 16-12-2019

Արան Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում , 09.12.19, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 16-12-2019

Մարինեն Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 11.12.19, նա շահել է 3 շիշ գինի, 3 շիշ շամպայն

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 13-12-2019

Հարությունը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 12.12.19, նա շահել է 3 շիշ գինի, 3 շիշ շամպայն

More
post-grid Image

Secret Sound

 • 13-12-2019

Kiss FM-ի երկրորդ հաղթողն է Secret Sound /Գաղտնի Ձայնը/ խաղում։ 09.12.2019

More
post-grid Image

Secret Sound

 • 12-12-2019

Kiss FM-ի առաջին հաղթողն է Secret Sound /Գաղտնի Ձայնը/ խաղում։ 04.12.2019

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 10-12-2019

Արմինեն Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 10.12.19, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 10-12-2019

Մայան Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 06.12.19, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 09-12-2019

Հովսեփը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 05.12.19, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 05-12-2019

Էդգարը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 30.11.19, նա շահել է 6 շիշ գինի։ Մեզ մոտ արդեն ամանորյա տրամադրություն է։

More